Гадаад харилцааны гараа эхэллээ.
2017-04-27 06:00:29
ХБНГУ-ын ТӨВД агентураас манай ОСНААМХ ТББ-д ХБНГУ-ын ижил төстэй ТББ-тай холбох хүсэлтээ байгаагаа манай вэб сайтаар дамжуулан ирүүллээ. Бид тус төвд ТББ-ын танилцуулгыг хүргүүллээ. Тус агентур нь Монгол улсынхаа хөгжлийн төлөө төр болон ТББ-ыг ХБНГУ-ын төр болон төрийн бус байгууллагуудтай холбон, хамтын ажиллагааг эхлүүлэх, монгол улсын бүтээн байгуулалт хөгжилтөнд төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хувь нэмрээ оруулдаг, мөн боловсон хүчний чадамх чадамжийг дээшлүүлэх олон улсын сургалтанд хамруулдаг ажлыг зохион байгуулан хийдэг ТББ юм байна. Бид ОСНАА салбарын цаашдыг хөгжил дэвшил, шинэ техник технологийг нэвтрүүлэх, боловсон хүчнээ чадавхжуулах сайхан боломж гарлаа хэмээн итгэн албан ёсны хариугаа хүлээж байна.
Хуанли


Да
Мя
Лх
Пү
Ба
Бя
Ня
Санал хүсэлт
Төлөв НийтШийд вэрлэ сэн