Дотоод ажлын зөвлөл

Дотоод ажлын дэд зөвлөлийн чиг үүрэг:     

         Дэд зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааны бичиг баримтыг цэгцлэн, Гүйцэтгэх албаны болон УЗ, ХЗ-ийн хурлын материалуудыг бэлтгэн бүрдүүлэн ажиллах, гишүүдийн бүртгэл, Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайланг хариуцан ажиллах бөгөөд санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана. Гишүүдээс ирсэн албан бичиг, явсан бичгийн бүрдэлт, бичиг  хэргийн архивыг хариуцан ажиллана. Мөн Зөвлөл нь ТББ-ын дотоод бичиг баримт, хурал зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, гарсан шийдвэрийг гишүүддээ хүргэх, сурталчлах, хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих, мэдээлэл зарыг хүргэх, гишүүдээс санал хүсэлт хүлээн авах зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэй болно.

Дотоод ажлын дэд зөвлөлийн гишүүд:     

 

 №  Байгууллагын нэрс Гишүүдийн нэрс Холбоо барих утас
 1 Дотоод ажлын дэд зөвлөлийн дарга  Ц.Чинзориг 99104185
 2 Дотоод ажлын дэд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга  Б.Эрдэнэтуяа 94272190
 3  Гишүүд  А.Мөнхжаргал  88112712 /70120917/
 4  А.Сайнхишиг 95095847
 5  Э.Дагвадорж 88035960
 6  С.Мөнхжаргал 88838714
 7  М.Саранцэцэг 96101879 /99171879/
 8  Г.Даваасүрэн 89053191

 

 

Хуанли


Да
Мя
Лх
Пү
Ба
Бя
Ня
Санал хүсэлт
Төлөв НийтШийд вэрлэ сэн